Jongeren raad en daad

Van jongeren naar politiek en andersom

De straten in Dordt moeten schoner, vinden jongeren

Rondslingerend plastic langs het fietspad naar hun school, afval op pleinen in de binnenstad: het is Britte Oosterwijk, Channah Rodgers, Pippi de Koning en de andere leden van de jongerenraad een doorn in het oog. Als zij íets willen voor hun toekomst, dan is dat een schone stad. Laat Dordrecht geen vuilnisbelt worden, is hun motto. De jongeren focussen zich hier momenteel op, nadat ze zich eerder al bezighielden met de veiligheid in Dordrecht. ,,Van veiligheid naar vuiligheid dus’’, concludeert Britte.

Dat de wens voor een schoner milieu groot is bij de meiden lieten ze al zien door in februari met een grote groep jongeren het klimaatprotest in Den Haag bij te wonen. Maar ze willen resultaten zien in hun eigen stad. En wat hen betreft zijn zij de perfecte partij om de ogen van jongeren - die volgens hen voor een groot deel aanstichters zijn van de vervuiling van de stad - te openen. Britte: ,,Dit onderwerp speelt zeker ook bij alle politieke partijen, maar wij bereiken met onze achterban veel meer jongeren.’’

Posters en stickers

Het eerste plan is al voorgelegd aan de gemeente. ,,We willen twee prullenbakken in de binnenstad versieren met posters en stickers. Als prullenbakken de aandacht trekken, wordt afval weggooien leuk en zijn mensen meer geneigd om er gebruik van te maken’’, stelt Pippi. Precies de boodschap die de drie willen overbrengen. Eén van die prullenbakken moet vol komen te staan met pakkende quotes en voor het andere ontwerp zijn ze voornemens een winactie te houden. Britte: ,,Mensen winnen nu eenmaal graag is, dus zo kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Het is ook de bedoeling een actie te starten als de prullenbakken eenmaal staan: wie maakt de leukste selfie.’’

De plannen van de jongeren bestaan uit een reeks kleinere acties en ideeën, door hen zelf bedacht. Wat hen betreft komen er veel meer prullenbakken in de stad, op praktische plekken. ,,Bij stoplichten bijvoorbeeld. Dat is een perfect moment om je afval weg te gooien’’, oppert Pippi.


Sociale media

Channah vult aan: ,,En meer blikvangers op de routes naar scholen. Om scholieren echt te bereiken, moeten er posters komen op scholen.’’ Britte vult aan: ,,Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk met onze acties zo min mogelijk bijdragen aan milieuvervuiling dus heel veel zal via sociale media gaan.’’


De komende tijd zal de jongerenraad geregeld de straat op gaan voor afvalprikacties. De meiden hopen het college van b en w zover te krijgen mee te doen. Britte: ,,De burgemeester zwerfvuil zien prikken, dat zou een goed voorbeeld zijn.’’


De jongerenraad bundelt alle ideeën omtrent de aanpak van het milieuprobleem in een gigantisch boek, dat nog voor de zomervakantie aan de burgemeester wordt overhandigd.Jongerenraad Dordrecht


De Jongerenraad Dordrecht is een adviesorgaan in de gemeente Dordrecht. Middels dit advies orgaan hebben jongeren een spreekbuis naar de gemeenteraad. Wij hebben ons al een tijd ingezet om dit te bereiken en te volmaken. Wij hebben onderhand een stevige positie in de lokale Dordrechtse politiek en hopen die vast te houden voor nog vele jaren. Maar daar hebben we nog wel jouw hulp voor nodig!


Recente gebeurtenissen van de jongerenraad Dordrecht: