Jongeren raad en daad

Van jongeren naar politiek en andersom

Driekwart van Dordtse jongeren voelt zich soms onveilig

De Jongerenraad riep de afgelopen twee maanden jongeren in de stad op om een enquête in te vullen. Dat gebeurde via het netwerk van de raadsleden. Ook werden op Facebook en Instagram oproepjes geplaatst om de vragenlijst in te vullen. Die werden door 817 Dordtenaren tussen de 14 en 26 jaar ingevuld. De raad spreekt van een ‘zeer representatief beeld’.

Dit zijn schokkende cijfers, er is nog heel veel ruimte voor verbete­ring

Jelle Bürmann

,,We schrokken van de uitkomsten’’, zegt Bürmann. ,,Er is nog heel veel ruimte voor verbetering voor wat betreft het veiligheidsgevoel van jonge mensen in de stad. We hopen dat vervolgonderzoek gedaan kan worden door bijvoorbeeld Onderzoekscentrum Drechtsteden.’’

Bijna een derde (32,5 procent) van de ondervraagden voelt zich altijd veilig in zijn eigen wijk. Bürmann: ,,Voor de rest geldt dat dus niet, terwijl wij van mening zijn dat iedereen zich eigenlijk altijd veilig zou moeten voelen.’’ Buiten de eigen wijk ligt het percentage zelfs nog hoger: 74,3 procent voelt zich daar soms niet op zijn gemak.

In de enquête was geen ruimte voor nadere toelichting. ,,Dit was heel globaal. Daarom hopen we dat dit voor de gemeenteraad aanleiding is om nieuw onderzoek in te stellen, zodat er meer informatie komt.’’ Dat blijkt zo te zijn, want diverse raadsleden riepen het college gisteravond direct op om dat verder onderzoek op te starten.

De Jongerenraad heeft zelf geen suggesties om het veiligheidsgevoel op te krikken. ,,Maar het sentiment is dat er niet altijd genoeg politie op straat is. Als er dan iets aan de hand is, kun je niet direct ergens terecht. Al snappen we dat niet op iedere straathoek een agent kan staan.’’

Geloof

Een andere opvallende uitkomst van de enquête was dat één op de vijf geënquêteerden (20,3 procent) zegt dat hij zich niet altijd veilig voelt om zijn of haar geloof te uiten. Vijf procent zegt weleens gediscrimineerd te worden vanwege zijn of haar seksuele geaardheid.


Jongerenraad Dordrecht


De Jongerenraad Dordrecht is een adviesorgaan in de gemeente Dordrecht. Middels dit advies orgaan hebben jongeren een spreekbuis naar de gemeenteraad. Wij hebben ons al een tijd ingezet om dit te bereiken en te volmaken. Wij hebben onderhand een stevige positie in de lokale Dordrechtse politiek en hopen die vast te houden voor nog vele jaren. Maar daar hebben we nog wel jouw hulp voor nodig!


Recente gebeurtenissen van de jongerenraad Dordrecht: