Project Jeugdzorg

Project Jeugdzorg

Wij als Jongerenraad Dordrecht, zijn een onderzoek gestart naar het functioneren van de jeugdzorg in Dordrecht. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de Adviesraad Wmo en Jeugd Dordrecht. Zij zijn vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en de jeugdhulp kennen. Zij hebben veelal zelf ervaren wat de uitwerking van het Wmo- en jeugdbeleid in Dordrecht is. Daarnaast zijn sommige van hun werkzaam (geweest) binnen overheids- en welzijnsorganisaties. Zij zijn betrokken bij ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van Wmo en jeugdhulp, onderwijs, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Zij gaan de wijken in om van de Dordtenaren zelf te horen wat er speelt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een enquête die wij uitzenden via social media, samenwerkingen met scholen & andere media.


Wil je ons helpen met dit project? Vul dan de enquête in! We verloten 20 bioscoopbonnen onder de inzendingen!

https://forms.gle/wFQUdb8aSUL8e6z59