Project POP-UP


Project POP-UP

Veel jongeren op scholen vallen uit doordat ze niet gezien worden of niet geholpen worden bij de struikelblokken waar zij tegenaan lopen. De Jongerenraad Dordrecht maakt zich hard voor het belang van deze studenten. Wij zijn een project gestart in samenwerking met het Da Vinci College Dordrecht en de WMO adviesraad. Hierbij willen wij aan docenten duidelijk maken wat sommige studenten gemist hebben en graag anders zouden willen zien. Ook willen we de studenten hulp bieden door een veilige ruimte te creëren, waar ze kunnen praten met andere studenten.