Project Veiligheid


Project Veiligheid

De Jongerenraad heeft eind 2018 onderzoek gedaan naar hoe veilig jongeren zich voelen binnen en buiten woonwijken in Dordrecht. Daaraan deden 817 deelnemers mee. Dat onderzoek werd gedaan nadat de gemeente met een integraal veiligheidsbeleid kwam.

Wij vonden dat de jongeren niet goed meegenomen waren in het plan. Daarom hebben wij een enquête gehouden. Op scholen zit het over het algemeen wel goed. In de wijken was het wel schokkend dat niet iedereen zich goed voelt. Het onderzoek toonde aan dat 75 procent van de jongeren zich niet veilig voelt buiten de eigen wijk. In de eigen wijk ligt dat percentage lager. Ruim 57 procent voelt zich daar onveilig. Wij denke dat dat komt doordat er toch veel dingen mis gaan op straat zoals intimidatie en catcalling.

Betere zichtbaarheid van handhaving en politie zou bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Binnenkort start de jongerenraad met een vervolgonderzoek.